Конфликт на “7 километре”: у предпринимателя незаконно изъяли товар