Илья Тихонов, зам директора департамента Укрморречинспекции

Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті утворено Указом Президента України В.Ф.Януковича №447/2011 від 8 квітня 2011 року.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України.
Укрморрічінспекція входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Віце-прем’єр-міністра України, Міністра інфраструктури України.